Zemní práce

 • Veškeré zemní práce
 • Terénní úpravy
 • Rovnání a svahování terénů
 • Skrývka ornice
 • Výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží pro základové desky
 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě (vodovody, plynovody, kanalizace a elektrické přípojky)
 • Výkopy základů pro rodinné domy, chaty, ploty...
 • Vrtání sloupků pro ploty
 • Odbahňování rybníků a vodních toků
 • Komunikace, lesní cesty (práce s motorovou pilou)
 • Zpevnění komunikací (štěrky, asfalty, betony)
 • Hutnění zásypů výkopu, podloží apod.
 • Kompletní přípravy podloží pod zámkové dlažby, asfalty, betony
 • Zimní údržba ploch a komunikací (sněhová pohotovost)
 • Demoliční práce
 • Výkopy pro bazény a jezírka
 • Studně, septiky a jímky
 • Zahrnovací práce
 • Odstraňování škod