Autodoprava

  • Doprava a dovoz sypkých materiálů
  • Dovoz recyklátů, písků, hutnících materiálů
  • Odvoz a uložení sutě, zeminy, živice, betonu, železobetonu, dřevěného odpadu
  • Doprava drceného kameniva a jiných materiálů
  • Doprava asfaltových směsí